Zorgverleners

Het totaal aantal gecontracteerde zorgverleners betrokken bij de uitvoering van de zorgprogramma’s blijft redelijk constant ten opzichte van voorgaande jaren. Opvallend is de daling van het aantal gecontracteerde pedicures.
Vanaf 2018 sluit Zorggroep RCH alleen nog met medisch pedicures een contract. Hiermee volgt de Zorggroep het advies van ProVoet, de brancheorganisatie van pedicures.

Huisartsen

2017
155
2018
159

Diëtisten

2017
39
2018
38

Optometristen

2017
25
2018
25

Pedicures

2017
133
2018
107

Podotherapeuten
 

2017
19
2018
21

Maatschap/
internisten

2017
1
2018
1

Maatschap/
oogartsen

2017
1
2018
1

Maatschap/
longartsen

2017
1
2018
1

Medewerkers zorggroep (inclusief diabetesverpleegkundigen)

2017
1911,8 fte
2018
2012,7 fte

Diabetesverpleegkundigen
 

2017
42,0 fte
2018
42,0 fte

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Jeske Oosterwaal, Katja Stam of Eveline Keustermans.

06

Het jaar in cijfers

Hoofdstukken