Zorgprogramma GGZ van start: genoeg nieuwe uitdagingen

PRO-RCH is de samenwerkingsorganisatie van RCH Midden-Brabant en PRO Praktijksteun. De organisatie biedt als centraal orgaan in Midden-Brabant toegang tot oplossingen bij allerlei GGZ-vraagstukken, gestart vanuit de huisartsenzorg.
Onder het motto ‘Gezamenlijk Georganiseerde Zorg’ wordt vanuit een brede regionale samenwerking antwoord gegeven op het streven naar ‘geen patiënt tussen wal en schip’.

In 2018 lag de focus van PRO-RCH op:

  • Het opstarten van het zorgprogramma GGZ met de breedte huisartsenzorg en GBGGZ, in gezamenlijkheid met de ketenzorgpartners.
  • Het uitbreiden en doorontwikkelen van de bestaande projecten en instrumenten. Denk hierbij aan het project ADHD bij Jeugd, praktijkondersteuner-GGZ Jeugd en het regionale e-healthplatform.
  • Het uitbreiden van partners binnen de huisartsenzorg en Generalistische Basis GGZ.

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Rudolf Keijzer