Wij zetten de schouders eronder, maar is het genoeg?

Samen met onze praktijken zetten we in op het aanpakken van de enorme arbeidskrapte. Dit doen we regionaal, samen met Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant (SHMB) en de LHV Huisartsenkring Midden-Brabant. In 2018 hebben we ons vooral gericht op het thema opleiden.
We beseffen maar al te goed dat de enorme arbeidskrapte maar deels is op te vangen door het aantrekken van nieuw personeel. Daarnaast bieden we ook oplossingen waarmee de praktijk in staat is om de toenemende zorgvraag, de toenemende complexiteit en het toenemend aantal zorgmedewerkers binnen de praktijk aan te kunnen. De praktijkmanager is hiervoor een onmisbare schakel in de praktijk.

We hebben in 2018 al gerealiseerd:

  • Continuering Flexpool In het Hart van Brabant.
  • Inventarisatie regionale capaciteit.
  • Oprichting Stagepunt Midden-Brabant.
  • Ondersteunen praktijkmanagers.
  • Aanbod praktijkscan.

Hoeveel mensen hebben we nodig in de huisartsenzorg?

Wij hebben dit jaar deelgenomen aan een onderzoek dat Nivel en Prismant in opdrachtvan Transvorm, SSFH en Robuust hebben uitgevoerd. Hiermee is voor de eerste keer in kaart gebracht wat de huidige inzet is van de verschillende professionals die in de huisartsenpraktijk werkzaam zijn, wat de huidige opleidingscapaciteit binnen de praktijken is en welke knelpunten voorzien worden tussen vraag en aanbod. Wij vinden het zeer waardevol dat deze inzichten gekwantificeerd zijn. Dit is een belangrijke onderbouwing voor onze arbeidsmarkt aanpak.

Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken
huisartsenzorg voor de regio Midden-Brabant

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Annemarie Cromwijk