Waar vinden we onze nieuwe praktijkmedewerkers?

Onze Flexpool ‘In het Hart van Brabant’ bestaat sinds 2016. Dit is een samenwerking tussen onze Zorggroep, Zorggroep BeRoEmD en PRO Flexpool.

De Flexpool is een pool van praktijkmedewerkers die kunnen en willen invallen bij andere huisartsenpraktijken op momenten dat er behoefte bestaat aan tijdelijke inzet of uitbreiding van personeel. In 2018 is ook binnen de Flexpool de arbeidskrapte voelbaar. Helaas kon in het afgelopen jaar steeds minder vaak aan aanvragen vanuit praktijken worden voldaan. Ook hieruit blijkt dat opleiden nodig is om voldoende personeel te werven voor de huisartsensector. Opleiden is immers het nieuwe werven!

Opleiden van doktersassistentes

“Als er niet voldoende ondersteunend personeel wordt opgeleid, komt de continuïteit van de huisartsenzorg in het gedrang. De meeste scholen hebben wachtlijsten voor studenten door een gebrek aan stageplaatsen. Vanuit het Stagepunt Midden-Brabant bieden we de huisartsenpraktijk ondersteuning bij het begeleiden van stagiairs. Door de praktijken te ontzorgen en een goede intermediair te zijn tussen de scholen en de praktijken, zijn meer praktijken bereid om doktersassistentes op te leiden. Een noodzakelijk, maar ook erg leuk onderdeel van ons vak”, aldus Miriam Schoenmakers-Boelaars, doktersassistente in huisartsenpraktijk de Blaak in Tilburg en lid van de projectgroep Stagepunt Midden-Brabant.

Miriam Schoenmakers - Boelaars

Doktersassistente in huisartsenpraktijk de Blaak in Tilburg en lid van de projectgroep Stagepunt Midden-Brabant.

Stimuleren van praktijkmanagement

Hoe zorg je dat je praktijkorganisatie voldoende is voorbereid op de toekomst? Vanuit de RCH bieden wij in samenwerking met Eerstelijns ServicePunt ondersteuning aan de praktijken bij het vormgeven van praktijkmanagement. Dit doen we op diverse manieren.
  • We bieden een opleiding tot praktijkmanager aan.
  • We faciliteren een netwerk waar alle praktijkmanagers uit de regio bij aan kunnen sluiten. Op dit moment zijn er 24 praktijkmanagers werkzaam in de RCH-regio.
  • We stimuleren de inzet van de praktijkscan.

Inzet van praktijkmanagers

“Ik zou niet weten hoe ik mijn praktijk moet organiseren zonder mijn praktijkmanager!”
Dit zegt huisarts Gerry Vermeer van huisartsenpraktijk Waspik. Marie-José Molenaar is al 10 jaar praktijkmanager binnen deze praktijk.

“Ik werk 26 uur per week als praktijkmanager en mijn taken bestaan uit het voeren van het personeelsbeleid (functioneringsgesprekken, sollicitatieprocedures bewaken), de financiële administratie, maar ook het opstellen, bewaken en bespreken van de begroting en stand van zaken per kwartaal met de huisartsen. En natuurlijk het onderhouden van de contacten met de zorgverzekeraars rondom de contractering en de declaraties. Zo zorgen wij in de praktijk dat alle niet-medische zaken goed gesmeerd verlopen en dat de huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistentes hun kostbare tijd beschikbaar hebben voor patiëntenzorg. Want daar gaat het om!, aldus Marie-José. Het overleg tussen praktijkmanagers vind ik overigens zeer waardevol. Om ervaringen en kennis te delen.”

Wat levert de PraktijkDiagnose op voor de praktijk?

In 2018 hebben al een aantal praktijken de PraktijkDiagnose, vaak Praktijkscan genoemd, laten uitvoeren. Dit is een volledige doorlichting van de praktijk op alle bedrijfsprocessen. Willem Schopman, huisarts in Oisterwijk over de scan; “Een waardevol proces. Je krijgt een helder inzicht in de bedrijfsvoering. Maar zeker zo belangrijk en waardevol vond ik het gesprek met mijn team over verbeterpunten en prioriteiten daarin. Ik beveel dit proces alle collega huisartsen van harte aan!

Onze plannen voor 2019 zijn:

  • Zichtbaarheid van de sector vergroten bij het werven van personeel.
  • Ondersteuning bieden aan praktijken bij huisvestings- en vestigingsproblemen.
  • Uitbreiden facilitaire dienstverlening op ICT.

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Annemarie Cromwijk