Stroomlijnen informatie-systemen

Van Care2U naar VIPLive

In 2017 is een heroverweging van het Keten Informatie Systeem (verder KIS) voor de chronische zorg gestart. Aanleiding voor deze heroverweging waren de functionele beperkingen van Care2U, gecombineerd met de hoge kosten. Het heroverwegingsproces heeft in juni 2018 geleid tot de keuze voor VIPLive.

"Heerlijk, weer terug naar 1 bronsysteem!"

Een praktijkondersteuner
VIPLive
In de tweede helft van 2018 is VIPLive geïmplementeerd en per 1 januari 2019 is VIPLive ‘live’ gegaan in de regio. De implementatie is verrassend soepel verlopen. Dit komt door de goede voorbereiding en medewerking vanuit de praktijken. Een groot compliment voor al het werk dat door de praktijken is verricht!! In 2019 zal het werken met VIPLive uitgebreid worden aan de hand van de overige mogelijkheden van VIPLive en de toepassing voor specifieke zorgprogramma’s zoals Ouderenzorg.

Vermindering van het aantal HIS-en

De huisartsen zijn vroeg begonnen met automatisering en hebben historisch gezien altijd voorop gelopen als het gaat om IT. De ontwikkeling van HIS-en is daarbij gestructureerd uitgevoerd. In 2017 waren het de huisartsen die “digitaal” de meeste dossiers bijhielden van patiënten in Nederland. Door de jaren heen is het IT-landschap en de IT-markt voor huisartsen steeds complexer en minder overzichtelijk geworden. Denk daarbij aan ontwikkelingen als e-health, persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s), apps, portalen. Onder e-health verstaan wij het gebruik van digitale toepassingen in de zorg op gebied van informatie- en communicatietechnologie.

In onze regio zijn vijf HIS-en in gebruik. Uitwisseling van data en het bieden van ondersteuning vanuit de Zorggroep is hierdoor erg versnipperd en praktisch onmogelijk. Daarom heeft de Zorggroep in 2018 het besluit genomen om het aantal HIS-en in de regio te beperken tot twee. Huisartsen hoeven niet over te stappen, maar regionale ondersteuning zal zich beperken tot twee geselecteerde systemen. Alle HIS-leveranciers zijn uitgenodigd om een interessant regiovoorstel voor te leggen. In 2019 wordt dit keuzetraject voortgezet.

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met René van Riel of Thomas Krans

02

Digitale zaken

Hoofdstukken