Samendraads wordt steeds hechter

Een toekomstbestendige zorg door intensieve samenwerking tussen medisch specialisten en huisartsen in Midden-Brabant. Dat is het doel dat ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis), Zorggroep RCH Midden-Brabant, Zorgbelang en zorgverzekeraars CZ en VGZ gezamenlijk hebben gesteld.

Om dit te bereiken, werken de partijen nauw samen binnen het programma Samendraads. Vanuit deze samenwerking zijn in 2018 twee nieuwe initiatieven gelanceerd.

Hartfalen: een nieuw zorgprogramma

Dit nieuwe zorgprogramma is per 1 april 2018 gestart. 77% van alle huisartsenpraktijken in ons werkgebied doen mee aan het zorgprogramma. Door een goede voorbereiding (scholing voorafgaand aan de start van het zorgprogramma, ondersteuning bij praktijkbezoeken) kan dit programma nu al als succesvol worden beschouwd! De patiënt met Hartfalen in regio Midden-Brabant zal blij zijn met deze goede en deskundige begeleiding.

"Een nieuw zorgprogramma, een nieuwe uitdaging"

Een praktijkondersteuner tijdens de scholing

We hebben in 2018 al gerealiseerd:

 • 77% van alle huisartsenpraktijken doen mee aan het programma Hartfalen.
 • Door implementatie van VIPLive is de populatie patiënten met Hartfalen beter in beeld gekomen en is er meer zicht op deze groep patiënten.

Onze plannen voor 2019 zijn:

 • Uitbreiding aantal deelnemende praktijken aan het zorgprogramma om meer inzicht in de totale populatie te krijgen.
 • Organiseren van een verdiepingsmodule Hartfalen om de inhoudelijke kennis van de zorgverleners te vergroten.

Fractuurpreventie

In dit zorgprogramma richten we ons in de eerste lijn op het verminderen van het breukrisico na een eerdere breuk bij ouderen in Midden-Brabant. Dit doen we in aanvulling op en in samenwerking met de bestaande osteoporoseklinieken in het ElisabethTweeStedenZiekenhuis (ETZ). Dit zorgprogramma is gestart op 22-2-2018 met de eerste scholing fractuurpreventie voor huisartsen en praktijkondersteuners.

“Whow, ik wist niet dat dit zo’n groot probleem was en dat het best makkelijk is de kans op nieuwe fracturen te voorkomen!”

Een praktijkondersteuner tijdens een scholing fractuurpreventie

Screening

Fractuurpreventie richt zich op patiënten ouder dan 50 jaar met een wervelfractuur of een recente niet-wervelfractuur in de voorgeschiedenis. Wanneer deze patiënten niet zijn ingegaan op een screeningsoproep uit de tweede lijn, nodigt de eigen huisarts ze hiervoor uit. Op basis van een DEXA-meting, eventueel aanvullend lab en een valrisico inventarisatie, bepaalt de huisarts of vervolgbeleid nodig is.

Vervolgbeleid

Het vervolgbeleid kan bestaan uit het voorschrijven van medicatie, leefstijladviezen en valpreventie. Hier horen ook controles (met aandacht voor leefstijl en therapietrouw) door de praktijkondersteuner bij. De huisartsenpraktijk wordt daarbij ondersteund door apothekers. Zij geven een signaal af aan de praktijk indien een patiënt zijn/haar medicatie niet komt ophalen.

Wat hebben we bereikt?

 • 61% van alle praktijken die aangesloten zijn bij de RCH doen mee aan het zorgprogramma Fractuurpreventie.
 • We zijn door Zorginstituut Nederland genoemd als goed voorbeeldproject.

Wat gaan we in 2019 doen?

 • Kennisvergroting voor huisartsen en praktijkondersteuners in onze regio.
 • Samen met de Osteoporose Vereniging het bewustzijn van patiënten vergroten.
 • In gesprek met praktijken over het zorgprogramma Fractuurpreventie, om de juiste werkwijze en registratie te optimaliseren.
 • Nog betere afspraken maken met de apothekers.
 • Realiseren dat er een koppeling tussen data vanuit HIS, ETZ, Diagnostiek Brabant en Apothekers tot stand komt, zodat we betrouwbaardere uitspraken kunnen doen over het zorgprogramma.

Huisartsen, medisch specialisten, zorgverzekeraars en patiënten werken binnen Samendraads samen aan de best mogelijke zorg voor alle inwoners in de regio Midden-Brabant. Op het juiste moment, op de juiste plek en doelmatig. Met de patiënt als vertrekpunt.

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Moniek Gordijn of Inge van den Borne