RCH & Wetenschap

Wetenschappelijke Advies Raad

Ieder jaar hebben wij de gelegenheid om met enkele wetenschappers te sparren over actuele thema’s die spelen binnen de eerstelijn. De Wetenschappelijke Advies Raad bestaat uit de heren:

Dr. Pim Valentijn

  • Adjunct Directeur Essenburgh Training & Advies
  • Senior Onderzoeker Maastricht University en Academisch Ziekenhuis Maastricht

Prof. dr. Peter Groenewegen

  • Hoogleraar universiteit Utrecht Faculteit Sociale Wetenschappen
  • Senior onderzoeker zorgstelsel en sturing Nivel

Prof. dr. ir. Roland Friele

  • Hoogleraar aan de Tilburg School of Social & Behavioral Sciences
  • Adjunct-directeur Nivel
  • Hoofd onderzoeksafdeling Nivel
  • Programmaleider Wet- en regelgeving Nivel
In dit verslagjaar is de Wetenschappelijke Advies Raad twee keer bijeen geweest. Beide keren was het thema datamanagement. Zo heeft Pim Valentijn ons inzicht gegeven in de wereld van big data en invloeden daarvan op mens en processen.

Helaas heeft Pim Valentijn eind 2018 afscheid genomen als lid van de Wetenschappelijke Advies Raad.

Wetenschappelijke publicatie

In 2014-2016 heeft RCH meegewerkt aan een onderzoek naar de effecten van intensievere nazorg door de huisartspraktijk bij oudere patiënten die chirurgisch zijn behandeld voor dikke darm kanker. Een goede overdracht vanuit het ziekenhuis en een laagdrempelige consultatie bij problemen in de thuissituatie werd ingeregeld. De 1-jaars mortaliteit daalde significant en de patiënttevredenheidsmetingen lieten positieve resultaten zien.

Medisch directeur Angela van Liempd werkte mee aan dit artikel dat in augustus 2018 in “Journal of Geriatric Oncology” geplaatst is. 

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Annemarie Cromwijk

05

Deskundigheid

Hoofdstukken