Klankbordgroep cliënten

We zijn er trots op dat we sinds 2013 een Klankbordgroep van cliënten van de chronische zorgprogramma’s hebben. Zij worden geraadpleegd over de praktische uitvoering van de zorgprogramma’s.

In 2018 is deze klankbordgroep vier keer bijeen geweest en heeft de klankbordgroep input geleverd over de volgende onderwerpen:

  • Afstemming met Diagnostiek Brabant.
  • Afstemming met apothekers.
  • Afstemming met het ETZ.
  • Uitleg over VIPLive en wat dit voor de patiënt betekent.
  • Klachtenprocedure.
  • Ophalen patiënten beleving ouderenzorg.

De belangrijkste activiteiten voor 2019 zijn:

  • Werving nieuwe leden klankbordgroep en doorontwikkeling.
  • Oriëntatie op samenwerking met KBO Brabant en andere stakeholders.
  • Uitwerking visie “Meer mens, minder patiënt” van de Patiëntenfederatie.
  • Spiegelgesprekken patiënten.

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Marrit van der Plas

03

Regionale samenwerking

Hoofdstukken