RCH-strategie 2020

De RCH-meerjarenstrategie 2020 is in april 2018 vastgesteld. Deze strategie bestaat uit twee pijlers:
  • Zorginhoud en innovatie
  • Bedrijfsvoering van de praktijken

De RCH wil hierin de huisartsen faciliteren.
Deze strategie is door bestuur en directie gedeeld met de achterban via hagrobezoeken. Alle hagro’s zijn in 2018 bezocht. De huisartsen bevestigen dat de strategie die de RCH de afgelopen jaren heeft ingezet gedragen wordt door de huisartsen. En ook dat de binding van de huisartsen met de RCH steeds sterker wordt.

Communicatie: meer zichtbaarheid

In 2018 heeft de RCH met behulp van een extern bureau haar communicatie-activiteiten onder de loep genomen. In een aantal werksessies met huisartsen, praktijkondersteuners en medewerkers is gekeken naar onder andere het imago, de interactie met de leden, het aanbod van diensten en de samenwerking in de regio. 

Het onderzoek laat zien dat de RCH wordt gezien als professioneel, degelijk, behulpzaam, vooruitstrevend en persoonlijk. Ook komt naar voren dat we trots mogen zijn op wat we neerzetten, samen met onze huisartsen en partners. Dit willen we meer uitdragen en laten zien in diverse (nieuwe) communicatie-uitingen.  

Op het gebied van interactie worden bestaande contactmomenten meer benut om onze leden te betrekken en hun visie op te halen bij diverse ontwikkelingen. Zo zullen we meer zichtbaar zijn bij onze eigen achterban en bij het publiek. Om te benadrukken wat we samen met de huisartsen en de partners in het veld aan mooie resultaten bereiken.

Liesbeth Kruis is verantwoordelijk voor de communicatie. Samen met haar collega’s is zij aan de slag gegaan om nieuwe projecten en alle veranderingen op de rit te krijgen.

Contact opnemen met Liesbeth kan via de mail of telefoon: 013 – 594 81 73

Interne organisatiewijzigingen

In 2018 hebben we een aantal aanpassingen in de organisatie doorgevoerd om nog beter in te kunnen spelen op de taken die van ons gevraagd worden. Zo hebben we de afdeling facilitaire dienstverlening ingericht, die onder leiding staat van Annemarie Cromwijk. 

Hierin werken we voornamelijk samen met twee externe partijen, te weten PRO Praktijksteun en Eerstelijns ServicePunt. Door deze samenwerking kunnen we expertise van andere organisaties inzetten ten dienste van de huisartsen. 

Ook is de afdeling informatiemanagement verder vormgegeven en uitgebreid. Met de komst van Thomas Krans kunnen we de huisartsen ook ICT-ondersteuning op de praktijk bieden. De afdeling zorgmanagement is opnieuw ingericht en staat sinds dit jaar onder leiding van Moniek Gordijn, als Manager Zorg Implementatie en Borging en Marrit van der Plas als Manager Zorg Beleid & Innovatie. 

Deze interne aanpassingen hebben we voornamelijk met interne medewerkers kunnen oplossen. Dat zegt iets over de kwaliteit en flexibiliteit van onze medewerkers.

Team RCH

Eind 2018 waren er 20 medewerkers in dienst bij RCH. In totaal 12,85 FTE. We hebben in 2018 ons team uitgebreid met twee nieuwe collega’s, Renate Verbuyst als consulent en Thomas Krans, medewerker informatiemanagement.
Een medewerker is in 2018 uit dienst getreden. Het verzuim bedroeg 2,83% en is daarmee fors lager dan voorgaande jaren. Bezoek onze website om ons volledige team te zien.

Wij zijn bereikbaar via het secretariaat

Neem contact op met Loes van Gorp of Katja Stam

07

Organisatie in beeld

Meer in dit hoofdstuk

Hoofdstukken