Financiële gezondheid

De Zorggroep heeft een gezonde financiële positie. Van de opbrengsten van de ketenzorgprogramma’s wordt 80% uitgekeerd aan de zorgverleners. De overige 20% is overhead, grotendeels besteed aan huisvesting, personeel en ICT.

Financieel overzicht

Opbrengsten ketenprogramma's
2017
€ 11.170.000
2018
€ 11.588.000
Zorgkosten
2017
€ 8.998.000 - 81%
2018
€ 9.328.000 - 80%
Organisatiekosten
2017
€ 1.343.000 - 12,0%
2018
€ 1.432.000 - 12,0%
KIS/ICT kosten
2017
€ 876.000 - 8%
2018
€ 832.000 - 7%

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Jeske Oosterwaal, Katja Stam of Eveline Keustermans.

06

Het jaar in cijfers

Hoofdstukken