Complex en zorgvuldig

Digitalisering van de zorg. Dat is hét thema nu en de komende jaren. De huisartsen hebben hierin een sleutelpositie. De Zorggroep ondersteunt de huisartsen in deze ontwikkelingen.

In 2018 heeft de Zorggroep aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • HIS/KIS-systemen.
  • Veilige informatie-uitwisseling.
  • Datamanagement.

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese wet die op 25 mei 2018 in werking is getreden. De AVG legt meer verantwoordelijkheid bij de huisarts om aan te tonen dat aan de privacyregels wordt voldaan.

De Zorggroep heeft in 2018 de huisartsen op diverse manieren ondersteund:

  • Verstrekken van informatie om het bewustzijn te verhogen.
  • Aanbieden van een training Informatiebeveiliging.
  • Aanbieden van een AVG-toolbox.
  • Vragen van aandacht voor (verplicht) Zorgmail-gebruik, omdat de AVG geen ruimte laat voor het onveilig communiceren van patiëntgegevens per e-mail. Alle huisartsen beschikken nu over één of meerdere geactiveerde zorgmail e-mailadressen.
In 2019 wordt ingezet op het daadwerkelijk gebruik van Zorgmail voor het veilig delen van (bijzondere) persoonsgegevens. Verder verschuift de dialoog over AVG-maatregelen zich van de huisartsen naar de praktijkmanagers.

Regionale samenwerking over informatie-uitwisseling

“Goede en tijdige informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen zorgprofessionals onderling is nodig voor goede kwaliteit van zorg. Zorgverleners beschikken te vaak niet over de informatie die ze nodig hebben en zijn teveel tijd kwijt met faxen of het op DVD branden van gegevens. Mensen moeten te vaak opnieuw hun verhaal vertellen terwijl ze denken «dokter dat weet u toch wel». Daarom moet digitaal het nieuwe normaal worden”, aldus minister Bruins in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Deze problematiek is ook door RCH onderkend en samen met het Zorgnetwerk Midden-Brabant heeft RCH in 2018 de aanzet gemaakt tot het opstellen van een regiovisie op het gebied van informatie-uitwisselingen en IT ‘over de organisaties heen’. Doel is om in 2019 met tijdige, betrouwbare en betere gegevensuitwisseling in de regio Midden-Brabant te organiseren.

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met René van Riel of Thomas Krans

02

Digitale zaken

Hoofdstukken